home | contact | disclaimer    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

DISCLAIMER / GEBRUIKSVOORWAARDEN
Het bezoeken van deze website houdt in dat u de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien dat niet zo is, dient u de website te verlaten.

Auteursrecht
Dit is de website van HiepHiepKado. HiepHiepKado is een activiteit van Capital Advertising B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 's-Hertogenbosch onder nummer 17162997. Ontwerp, tekst, logo's, afbeeldingen, selecties en vorm ervan vallen onder het auteursrecht © van Capital Advertising. Het is streng verboden materiaal van deze website voor enige andere internetsite te gebruiken. Elk ander gebruik waaronder vermenigvuldiging, aanpassing, distributie of herpublicatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Capital Advertising is verboden. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, zoals vertaling, decompilatie, herproductie, demontage of afleidingen ervan is verboden.

Uitsluitingen
Capital Advertising garandeert niet dat de informatie op deze website accuraat, volledig, of up-to-date is, noch dat deze website vrij is van fouten, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid
Capital Advertising, haar directeuren, medewerkers, gelieerde bedrijven en vertegenwoordigers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor nadelige gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van deze website. Indien deze clausule geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar is, zal de aansprakelijkheid van Capital Advertising in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u heeft betaald voor het gebruik van deze website.

Jongeren
Als u jonger bent dan 16 jaar moet u toestemming vragen van ouders of voogd voordat u via deze website een bestelling plaatst, e-mailt of om informatie verzoekt. Door vaker deze site te raadplegen, bevestigt u de toestemming van ouders of voogd.

Links
Capital Advertising is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waar deze site naar linkt, noch voor sites die een link naar deze site hebben.

Wijzigingen
Capital Advertising behoudt zich het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van deze site en deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Degenen die deze site raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de wet te kennen. Iedere eventuele onenigheid wordt behandeld door de rechtbank in 's-Hertogenbosch.


HiepHiepKado zoekmachine | Online Catalogus | Nieuwsbrief | Original Chameleon | EK Premiums | Logorooster | Rituals | Rembrandt DVD | Giftshop